středa 24. prosince 2014

Štědrý den...

... je tu. V dnešní uspěchané době si už člověk často ani neuvědomuje pravý význam slova "štědrý". Trochu jsem tak pátrala....

Víte, že štědrost byla spolu s pokorou, přejícností, mírumilovností, střídmostí, činorodostí či cudností již v pátém století našeho letopočtu považována za jednu ze sedmi ctností člověka?
 
Představuje ochotu dávat, ale také uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, lásku k bližním, charitu, velkorysost. Aristoteles říkal, že štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou.

Nechť je tedy i váš dnešní den štědrý - plný lásky k bližním a velkorysosti.


Pesimista říká, že vidí sklenici poloprázdnou. 
Optimista tu samou sklenici vidí zpola plnou. 
A štědrý člověk vidí sklenici s vodou a hledá někoho, kdo by mohl mít žízeň. 

G. Donald Gale

Krásné vánoční svátky

Anička

5 komentářů:

Děkuji za vaši návštěvu i chvilku na komentář, který mi zde po sobě zanecháváte. Dáváte mi tak najevo, že se vás mne psaní či fotky nějakým způsobem dotýká.

Chci přinášet především inspiraci, radost, povzbuzení, zamyšlení.... k tématům, které mě samotnou zajímají nebo na ně sama hledám odpovědi, i když jsou někdy z těch, na které se názory hodně různí.

Díky za slušnost, ohleduplnost k ostatním a odvahu podepsat se pod svůj vlastní názor.

Mějte krásný den

Anna