sobota 9. listopadu 2013

Druhý vločkový

Krásný večer,
jak jsem slíbila, po prvním vločkovém příspěvku přichází druhý, určený zejména pro háčkařky začátečnice. Spolu s obrázkem nového přírůstku do mé vločkové rodiny totiž přichází i podrobnější návod pro začátečnice. Vzhledem k tomu, že k předchozímu návodu mi od vás nepřišly žádné výhrady, dotazy, připomínky, bude i ten stávající napsán ve stejném duchu :-)

Z pohledu zpracování jde o trošinku náročnější sněhovou vločku, ale jen trošinku :-) Tentokrát to bude ztíženo o sháčkování dvakrát nahozených dlouhých sloupků, aby to nebylo málo, budeme sháčkovávat hned čtyři dvakrát nahozené dlouhé sloupky :-)

Popis jsem opět připravila v grafické podobě a k tomu pro začátečnice ještě slovní komentář, který by jim měl pomoci zorientovat se lépe v grafickém schématu, naučit se s ním pracovat.

Grafické schéma:
Slovní komentář k použitému značení:
tečka znamená řetízkové oko
oblouček znamená pevné oko

svislá čára jednou přeškrtnutá znamená dlouhý sloupek
svislá čára dvakrát přeškrtnutá znamená dvakrát nahozený dlouhý sloupek (ve 3. řadě)
2 svislé čáry dvakrát přeškrtnuté vycházející ze stejného místa předchozí řady znamenají 2 dvakrát nahozené dlouhé sloupky háčkované do stejného sloupku předchozí řady (ve 3. řadě)
4 svislé čáry dvakrát přeškrtnuté scházející se ve stejném místě znamená sháčkování 4 dvakrát nahozených dlouhých sloupků (ve 3. řadě)

Červeně označená část může být pro začátečníka náročnější a je vysvětlena podrobně níže.

Opět se sluší uvést i zdroj: tato vločka mne stejně jako ta předchozí loni okouzlila na Denisině blogu.

Já jsem se od grafického schématu lehce (hned ze začátku, uvedu níže) odchýlila, má "hvězdičkovločka" má z tohoto důvodu méně cípů než ta, která by vám vyšla, pokud byste přesně sledovali návod vlevo.Jak čteme v grafickém schématu i jak háčkujeme "do kruhu", jsme si řekli posledně

Takže začínáme :-) 

V grafickém schématu čteme odprostřed, to už víme. V našem případě tedy uháčkujeme 10 řetízkových ok a spojíme do kroužku (10 teček = 10 řetízkových ok, oblouček znázorňuje pevné oko nad prvním řetízkovým okem).

Postupujeme do 1. řady - v nákresu řada jednou přeškrtnutých svislých čar hned nad tečkami: uděláme 3 řetízková oka (náhrada za dlouhý sloupek) a pokračujeme 23 dlouhými sloupky háčkovanými do kroužku (to pokud byste zvolili háčkování přesně podle předlohy) nebo 19 dlouhými sloupky háčkovanými do kroužku (to pokud byste zvolili mou variantu hvězdičky s menším počtem cípů - lépe se vytahuje do požadovaného tvaru), končíme pevným okem do 3.řetízkového oka háčkovaného na začátku této řady.

Postupujeme do 2. řady - v nákresu označeno číslem 2 nad obloučkem (pevným okem):
- do každého sloupku předchozí řady budeme háčkovat 1 dlouhý sloupek (tj. buď 24 dlouhých sloupků nebo 20 dlouhých sloupků v závislosti na zvolené variantě počtu cípů hvězdičky),
- po uháčkování každých 2 dlouhých sloupků uháčkujeme 2 řetízková oka (2 tečky po každých 2 sloupcích),
- konkrétně tedy postupujeme takto: 3 řetízková oka (náhrada za dlouhý sloupek), 1 dlouhý dlouhý sloupek do 2. sloupku předchozí řady, 2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do 3. sloupku předchozí řady, 1 dlouhý sloupek do 4. sloupku předchozí řady, 2 řetízková oka, a tak pořád dokola, končíme pevným okem do 3. řetízkového oka háčkovaného na začátku této řady.


Postupujeme do 3. řady, tato řada bude to nejtěžší, co vás u této hvězdičky čeká, pak už to půjde úplně samo - v nákresu označeno číslem 3 nad obloučkem (pevným okem):
- uháčkujeme 4 řetízková oka (jako náhradu za dvakrát nahozený dlouhý sloupek) a pokračujeme sháčkováním dvakrát nahozených dlouhých sloupků a to takto:
- sháčkujeme 3 dvakrát nahozené dlouhé sloupky, které ale nebudou háčkovány do jednoho oka předchozí řady, ale jeden dvakrát nahozený dlouhý sloupek do stejného oka předchozí řady jako počáteční 4 řetízková oka a další 2 dvakrát nahozené dlouhé sloupky do vedlejšího, tj. 2. sloupku předchozí řady, postup pro sháčkování 3 dvakrát nahozených dlouhých sloupků naleznete zde (je to sice pro leváky, ale dá se to z toho dobře pochopit) a nebo přidávám ještě jeden slovní, nevizuální obecný popis pro sháčkování dlouhých, resp. vícekrát nahazovaných dlouhých sloupků níže*,
- po sháčkování 3 dvakrát nahozených dlouhých sloupků uháčkujeme 7 řetízkových ok,
- pokračujeme sháčkováním 4 dvakrát nahozených dlouhých sloupků (2 z nich jsou háčkovány do 3. dlouhého sloupku předchozí řady a 2 z nich jsou háčkovány do 4. dlouhého sloupku předchozí řady, sháčkování provedeme dle postupu uvedeného výše (jen sháčkováváme 4 místo 3 dvakrát nahozených dlouhých sloupků),
- pokračujeme uháčkováním 7 řetízkových ok,
- opět sháčkování 4 dvakrát nahozených dlouhých sloupků, dále 7 řetízkových ok a tak pořád dokola až do konce řady, končíme pevným okem do 4. řetízkového oka háčkovaného na začátku této řady.
* SHÁČKOVÁNÍ NĚKOLIKA DLOUHÝCH SLOUPKŮ (v tomto případě dvou až tří - dle značky), zdroj: http://www.mimibazar.cz/tisk_navodu.php?id=3906:

Daný počet dlouhých sloupků háčkujeme vždy do předposledního protažení, tzn. že např. dlouhé sloupky háčkujeme jen jakoby napůl a poslední protažení děláme najednou. 

Máme-li sháčkovat 3 dlouhé sloupky, háčkujeme tedy následovně: Nahodíme přízi, vpíchneme do oka, nahodíme přízi a protáhneme okem (na háčku máme 3 oka), nahodíme přízi a protáhneme prvními dvěma oky na háčku (na háčku jsou 2 oka - máme sloupek uháčkovaný jakoby napůl). Nahodíme přízi, vpíchneme do následujícího oka, nahodíme přízi a protáhneme (na háčku máme celkem 4 oka - dvě původní z minulého sloupku a 2 nová), nahodíme přízi a protáhneme prvními dvěma oky na háčku - nyní jsme uháčkovali 2 sloupky "napůl" a na háčku máme 3 oka. Uháčkujeme si třetí sloupek, opět napůl - nahodíme přízi, vpíchneme do dalšího oka, opět nahodíme a protáhneme (na háčku máme celkem 5 ok), znovu nahodíme a protáhneme prvními dvěma oky - na háčku teď máme 4 oka. Nyní máme 3 dlouhé sloupky uháčkované napůl, na háčku 4 oka. Teď už jenom nahodíme přízi a protáhneme všemi 4 oky najednou. Sháčkovali jsme 3 dlouhé sloupky. 

U sháčkování dvakrát nahozených dlouhých sloupků je to obdobné, vždy jde o to, že daný počet sloupků háčkujeme až do předposledního protažení

Doporučuji natrénovat na dlouhých sloupcích a pak se pusťte do sháčkování dvakrát nahozených dlouhých sloupků :-)))

Snad to zvládnete, kdyby ne, musela bych zkusit video, ale nevím, za jak dlouho bych to zvládla... :-)

Postupujeme do 4. řady -  v nákresu označeno číslem 4 u obloučku (pevného oka): přes další 2 pevná oka (znázorněno 2 obloučky) přejdeme do mezery vytvořené ze 7 řetízkových ok předchozí řady a uháčkujeme 3 řetízková oka (jako náhradu za dlouhý sloupek) a dále budeme do mezery z řetízkových ok předchozí řady háčkovat 4 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 5 dlouhých sloupků, "přesuneme se do další mezery vytvořené ze 7 řetízkových ok předchozí řady a uháčkujeme do ní 5 dlouhých sloupků, 3 řetízková oka, 5 dlouhých sloupků", část " " opakujeme až do konce řady, končíme pevným okem do 3. řetízkového oka háčkovaného na začátku této řady.


Postupujeme do 5. řady -  v nákresu označeno číslem 5 u obloučku (pevného oka): přes další 1 pevné oko (znázorněno obloučkem) přejdeme nad 1. dlouhý sloupek předchozí řady (tj. 2 sloupek v pořadí) a uháčkujeme 3 řetízková oka (jako náhradu za dlouhý sloupek) a dále budeme do následujících 3 dlouhých sloupků předchozí řady háčkovat 3 dlouhé sloupky, přejdeme do mezery vytvořené 3 řetízkovými oky předchozí řady a uháčkujeme 3 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 3 dlouhé sloupky a dále do následujících 4 dlouhých sloupků předchozí řady uháčkujeme 4 dlouhé dlouhé sloupky, vynecháme další dva sloupky předchozí řady a "budeme do následujících 4 dlouhých sloupků předchozí řady háčkovat 4 dlouhé sloupky, přejdeme do mezery vytvořené 3 řetízkovými oky předchozí řady a uháčkujeme 3 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 3 dlouhé sloupky a dále do následujících 4 dlouhých sloupků předchozí řady uháčkujeme 4 dlouhé dlouhé sloupky, vynecháme další dva sloupky předchozí řady", část " " opakujeme až do konce řady, končíme pevným okem do 3. řetízkového oka háčkovaného na začátku této řady.

Postupujeme do 6. a současně poslední řady (UFF, to je ale dřina :-)) -  v nákresu označeno číslem 6 u obloučku (pevného oka): přes další 1 pevné oko (znázorněno obloučkem) přejdeme nad 1. dlouhý sloupek předchozí řady (tj. 2 sloupek v pořadí) a uháčkujeme 3 řetízková oka (jako náhradu za dlouhý sloupek) a dále budeme do následujících 5 dlouhých sloupků předchozí řady háčkovat 5 dlouhých sloupků, přejdeme do mezery vytvořené 3 řetízkovými oky předchozí řady a uháčkujeme 3 dlouhé sloupky, 5 řetízkových ok, 3 dlouhé sloupky a dále do následujících 6 dlouhých sloupků předchozí řady uháčkujeme 6 dlouhých sloupků, vynecháme další dva sloupky předchozí řady a "budeme do následujících 6 dlouhých sloupků předchozí řady háčkovat 6 dlouhých sloupků, přejdeme do mezery vytvořené 3 řetízkovými oky předchozí řady a uháčkujeme 3 dlouhé sloupky, 5 řetízkových ok, 3 dlouhé sloupky a dále do následujících 6 dlouhých sloupků předchozí řady uháčkujeme 6 dlouhých sloupků, vynecháme další dva sloupky předchozí řady", část " " opakujeme až do konce řady, končíme pevným okem do 3. řetízkového oka háčkovaného na začátku této řady.

Jistě jste si všimli, že jeden malý obrázek vydá za desítky či dokonce stovky slov popisu, který ani když je sebevíc podrobný nedokáže povědět tolik, jako ten obrázek :-) Proto čím dřív se v grafických schématech naučíte orientovat, tím lépe se vám bude háčkovat :-) To je má osobní zkušenost...

A tady má realizace výše popsaného :-)


Snad vás tento náročnější návod neodradí (bude to možná trochu trápení, ale vznikne něco opravdu krásného :-)) Další sněhovou vločku/hvězdičku (slibuji už nyní, že bude mnohem snadnější na zpracování) vám představím zase příště :-)

Příjemný večer

Anička

14 komentářů:

 1. ANIČKO,
  MOC PĚKNÝ NÁVOD. JSI ŠIKULKA.
  NA TÉTO VLOČCE JE TAKY PĚKNÉ UDĚLAT POSLEDNÍ ŘADU JINOU BARVIČKOU.

  HÁČKU ZDÁÁÁÁR .. DENISA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Deniso, díky :-) A o té odlišné barvě v poslední řadě taky, už jsem to u Tebe viděla :-)

   Vymazat
 2. Ahoj Aničko, vločky máš nádherné, tahle se mi moc líbí. :-) Už ji mám, jen ji naškrobit a vytáhnout. Radši háčkuji podle nákresu, ale nesmí to být nic složitého. ;-) Ani, nemáš u 5.řady na 7. řádku chybičku? Podle nákresu si myslím, že tam mají být 4 dlo.sl. Měj se hezky, D. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dášo, díky :-) A souhlasím s Tebou, taky preferuji grafickou podobu návodu :-) Někteří začátečníci se ve schématu ale špatně orientují, proto i tento slovní "doprovod" :-) Na tu pátou řadu mrknu, všechno je možné, psala jsem to pozdě večer a odbíhala k malému :-) Díky za upozornění.

   Vymazat
  2. Tak je tam chyba a nejen v tomto řádku. Když jsem včera návod psala, u tohoto odstavce jsem si to už jednou opravovala, ale asi jsem si neuložila správnou verzi :-) Ještě jednou díky, už je opraveno :-)))

   Vymazat
 3. Anicko, ty jsou fakt nadherne! Jakou prizi a cislo hacku je na to treba? Domnivam se, ze ta prvni bude jednoduchsi?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hani, na háčkování vloček používám přízi Sněhurka od Niťárny Česká Třebová a číslo háčku 4 (na háčkování přízí, nikoli vlnou). První vločka je určitě jednodušší :-) Tu druhou jsem teď zařadila proto, že byl o ní zájem, další návody ale budou zase jednodušší :-)

   Vymazat
 4. Aničko, visím, že se vzorně chystáš a hluboce smekám před psaným návodem...To dá práci!
  Moc zdravím, Helena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helenko, děkuji. Psaný návod dá práci, ale pokud druhému nepomůže, není k ničemu. Tak já doufám, že aspoň trochu někomu pomůže, že to nebylo jen slohové cvičení :-))

   Vymazat
 5. Ahojky Aničko, no tak dneska hledím, 3 dny jsem nebyla na počítači a Ty máš zase spoustu pěkných nápadů.Tak především to malování na červeno je dobrý nápad, vypadá to skvěle. No a vločky jsou fakt jednoduché a pěkné. Fakt je lepší háčkovat podle grafiky než podle popisu, učí se jednodušeji. Dneska po návratu z chaloupky je mi zima, uvařím si pečený čaj, je moc dobrý. Dokončila jsem všechny čepičky / celkem 8 - 2 pro Lukáška a 6 pro vnučky / a budu pokračovat srdíčky, pytlíčky na mýdlo a vločkami, tak drž pěsti, ať mi to jde od ruky. Zdravím a přeju klidný večer Maryša :O)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Maryško, díky. Mám radost, že nejsem ve své euforii z červené na zdi sama :-) S těmi Tvými čepičkami na vnoučátka tedy klobouk dolů, asi budu muset taky ještě něco přištrykovat, ať si nepřipadám blbě :-) Ať se Ti daří při dalším háčkování!

   Vymazat
 6. jsou krásné a s tím zeleným pozadím.....nádhera
  fakt jsi obdivuhodná, já bych na rozepisování návodů asi neměla nervy ani trpělivost... o čase nemluvě..

  OdpovědětVymazat

Děkuji za vaši návštěvu i chvilku na komentář, který mi zde po sobě zanecháváte. Dáváte mi tak najevo, že se vás mne psaní či fotky nějakým způsobem dotýká.

Chci přinášet především inspiraci, radost, povzbuzení, zamyšlení.... k tématům, které mě samotnou zajímají nebo na ně sama hledám odpovědi, i když jsou někdy z těch, na které se názory hodně různí.

Díky za slušnost, ohleduplnost k ostatním a odvahu podepsat se pod svůj vlastní názor.

Mějte krásný den

Anna